Τι είναι η παιγνιοθεραπεία (Play Therapy)

Η παιγνιοθεραπεία (Play Therapy) είναι μία κατά περίπτωση κατευθυντική ή μη κατευθυντική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Είναι μια μορφή θεραπείας που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα εκείνα που τους προβληματίζουν χρησιμοποιώντας ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Αποτελεί έναν τρόπο να …

Τι είναι η παιγνιοθεραπεία (Play Therapy) Read More »