Συχνές Ερωτήσεις

Το γραφείο μας βρίσκεται στην διεύθυνση Ανθοκήπων 24-26 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η Συμβουλευτική είναι βραχύχρονη θεραπεία η οποία στοχεύει σε πιο
άμεση επίλυση των προβλημάτων σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, η
οποία είναι μια πιο μακροπρόθεσμη και βαθιά διαδικασία.

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης και
εμπιστοσύνης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου. Η διαδικασία
αυτή μας βοηθάει να βρούμε νέους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε
τα προβλήματά μας, να αναπτυχθούμε ως άνθρωποι και να πετύχουμε
τους στόχους μας.

Η Παιγνιοθεραπεία είναι μια θεραπεία που χρησιμοποιεί ως μέσο το
παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Πραγματοποιείται εντός
θεραπευτικού πλαισίου από πιστοποιημένο θεραπευτή. Είναι μια
θεραπεία κατάλληλη για παιδιά, εφήβους και ενήλικες που
αντιμετωπίζουν συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Η Μουσικοθεραπεία είναι θεραπεία που χρησιμοποιεί ως μέσο την
μουσική. Όπως και η παιγνιοθεραπεία, πραγματοποιείται εντός
θεραπευτικού πλαισίου από πιστοποιημένο θεραπευτή. Είναι
κατάλληλη για παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους που
αντιμετωπίζουν συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Πολλές φορές φτάνουμε σε σημείο να δυσκολευόμαστε να
διαχειριστούμε ορισμένα συναισθήματα ή καταστάσεις και σε αυτές
τις περιπτώσεις η συμβουλευτική βοηθάει στην αλλαγή οπτικής και
στην ανάπτυξη του ατόμου. Όμως, από την διαχείριση του άγχους
μέχρι τις δυσκολίες στην επικοινωνία γονέων με τα παιδιά, η
«κατάλληλη» στιγμή είναι υποκειμενική και είναι προσωπικό ζήτημα
το πότε θα νιώθει κάποιος έτοιμος να ξεκινήσει συνεδρίες.

Στις περιπτώσεις που οι δυσκολίες αφορούν το παιδί ή τα παιδιά
μας η προσέγγιση για την έναρξη των συνεδριών διαφέρει. Αρχικά
μόλις αντιληφθούμε ότι κάτι έχει αλλάξει στη συμπεριφορά του
παιδιού στο σπίτι ή στο σχολείο καλό θα ήταν να δούμε τι είναι αυτό
που μπορεί να το δυσκολεύει και να ζητήσουμε βοήθεια από
κάποιον ειδικό. Η παρέμβαση μπορεί να αφορά ένα ήδη υπάρχον
πρόβλημα ή κάποιο που ακόμα το αναζητούν οι γονείς.

Όχι! Ο γονιός ή ο συνοδός του παιδιού υποχρεωτικά πρέπει να
παραμείνει στο χώρο της αναμονής όση ώρα διαρκεί η συνεδρία του
παιδιού. Σε περίπτωση που το παιδί χρειαστεί για κάποιο λόγο να
σταματήσει τη συνεδρία πρέπει να μπορεί άμεσα να βρεθεί με τον

φροντιστή του ώστε να μη διαταραχθεί η ψυχική του κατάσταση
εκείνη τη στιγμή.

Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να ξεκινήσει το ταξίδι της
αναζήτησης αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει την κατάλληλη
προσέγγιση για αυτόν ή το παιδί του, πραγματοποιείται μια
συζήτηση με τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Κωστόπουλο. Με την
βοήθεια του θα αποφασισθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ποια
προσέγγιση του ταιριάζει καλύτερα.

Οι συνεδρίες συμβουλευτικής ενηλίκων και εφήβων διαρκούν 50’. Η
συμβουλευτική ζεύγους διαρκεί 90’. Οι συνεδρίες της
Παιγνιοθεραπείας και της Μουσικοθεραπείας διαρκούν 40’.

Οι συνεδρίες καλό θα ήταν να γίνονται μια φορά την εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους και έτσι
δεν μπορεί να δοθεί συγκεκριμένη και ασφαλής απάντηση. Ο
θεραπευτικός στόχος, ο χαρακτήρας του ατόμου, η σχέση με τον
θεραπευτή, η δέσμευση του θεραπευόμενου στην διαδικασία είναι
κάποιες από τις παραμέτρους που μπορούν να επηρεάσουν την
διάρκεια της θεραπείας.