Παιγνιοθεραπεία

paigniotherapeia

Το Play Therapy είναι μία κατά περίπτωση κατευθυντική ή μη κατευθυντική προσέγγιση που χρησιμοποιεί ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Η παιγνιοθεραπεία δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και ενήλικες να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματα εκείνα που τους προβληματίζουν χρησιμοποιώντας ως μέσο το παιχνίδι και τις δημιουργικές τέχνες. Είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε τα παιδιά, τους έφηβους ή τους ενήλικες που έχουν συναισθηματικά, κοινωνικά και προβλήματα συμπεριφοράς να βοηθήσουν τον εαυτό τους καθώς δίνει την ευκαιρία στον θεραπευόμενο να «παίξει» τα συναισθήματά του και τα προβλήματά του μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο, με θεραπευτικό στόχο χρησιμοποιώντας τον φυσικό τους τρόπο έκφρασης – το παιχνίδι. Σημαντικό στοιχείο του Play Therapy είναι ότι σέβεται τον ατομικό ρυθμό του θεραπευόμενου. Το Play Τherapy δίνει την δυνατότητα στον θεραπευόμενο να έχει πρόσβαση στις δικές του εσωτερικές πηγές ανθεκτικότητας και επίλυσης θεμάτων και, μέσα από την θεραπευτική συμμαχία, επιτρέπει να συμβεί η ανάπτυξη και η αλλαγή. Ειδικά για τα παιδιά, το παιχνίδι, είναι ένα φυσικό μέσον έκφρασης, η φυσική τους γλώσσα. Στο Play Therapy το παιδί, με την παρουσία ενός εκπαιδευμένου ενήλικα, παίρνει βοήθεια και ανακουφίζεται από συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς.